Milieu en gezondheid
Lood is een giftig product, dus het werken met loodprofielen is niet zonder gevaar.
We raden u aan schilderhandschoenen te dragen als u met loodprofielen werkt.
Ook bij het solderen dient u voorzorgsmaatregelen te nemen: ventileer goed bij het solderen.

Producten zoals loodprofielen, soldeertin en chemicaliën die u over heeft, zijn chemisch afval.
U dient ze als zodanig aan te bieden bij een bedrijf ter verwerking.